Meer as 200 bale voer vir boere in die Vrystaat geskenk